Reglement

Dit reglement is geldig vanaf 01 september 2014. Door de ondertekening van dit reglement aanvaardt u als deelnemer alle hierin opgenomen voorwaarden.
1. Algemeen
 • De verantwoordelijke uitgever van de Kadobon Erpe-Mere is Unizo Erpe-Mere vzw, Ommegangstraat 91 te 9420 Erpe-Mere.
 • Bij de lancering van de “Kadobon Erpe-Mere” op 01 september 2014 zal deze te verkrijgen zijn in volgende verkooppunten:
  • Onthaal van het gemeentehuis, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere.
  • Onthaal van de gemeentelijke bibliotheek, Oudenaardsesteenweg 458 te 9420 Erpe-Mere.
  • Dagbladhandel ’t Liniaaltje, Stationstraat 185, deelgemeente Aaigem
  • Dagbladhandel Famica, Oudenaardsesteenweg 842, deelgemeente Burst
  • Dagbladhandel Patrick & Rina, Oudenaardsesteenweg 397, deelgemeente Mere
  • Wim Optiek, Bosstraat 11, deelgemeente Mere
  • Dagbladhandel Topke, Gentsesteenweg 100, deelgemeente Erpe
  • ’t Strijkatelier, Kouterbosstraat 26, deelgemeente Erpe
  • Dagbladhandel Joan, Gentsesteenweg 329, deelgemeente Erondegem
 • De bon is verkrijgbaar in de waarden van 5 euro en van 20 euro
 • Het ontwerp van de Kadobon Erpe-Mere en zijn verpakking blijft eigendom van Unizo Erpe-Mere.
2. Kenbaar maken als deelnemer
 • Iedere handelaar, horeca uitbater, commerciële dienstverlener, vrije beroeper of ondernemer met een exploitatiezetel in Erpe-Mere kan een inruilpunt van de Kadobon Erpe-Mere zijn.
 • Inschrijven kan:
    • door het aanvraagformulier ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen aan Unizo Erpe-Mere, Ommegangstraat 91 te 9420 Erpe-Mere.
    • via www.unizo-erpe-mere.be. Na inschrijving ontvangt de deelnemer dit reglement via e-mail. één exemplaar ervan moet gedateerd en ondertekend voor akkoord teruggestuurd worden naar Unizo Erpe-Mere, Ommegangstraat 91 te 9420 Erpe-Mere of via e-mail op info@unizo-erpe-mere.be. unizo neemt deelnemer na ontvangst van dit document op in de deelnemerslijst.
 • De Kadobon Erpe-Mere wordt bij verkoop vergezeld van een lijst met vermelding van alle deelnemende deelnemers. Deze lijst wordt per semester geupdatet en is op eenvoudig verzoek beschikbaar in de verkooppunten. Deze lijst is ook online raadpleegbaar op unizo-erpe-mere.be.
 • Elke deelnemend inruilpunt zal een deelnamesticker ontvangen, duidelijk aan te brengen in de etalage of op de inkomdeur.
 • Indien een deelnemer niet langer een inruilpunt van de Kadobon Erpe-Mere wenst te zijn, moet hij dit schriftelijk meedelen aan Unizo Erpe-Mere, Ommegangstraat 91, te 9420 Erpe-Mere of via e-mail op info@unizo-erpe-mere.be.
3. Herkennen en aanvaarden van Kadobon Erpe-Mere
 • Iedere Kadobon is voorzien van een unieke nummer, alsook van een uitgiftedatum.
 • Iedere wijziging aangebracht op de Kadobon maakt deze ongeldig. Hij mag door het inruilpunt niet ontvangen worden.
 • Enkel originele Kadobonnen worden aanvaard. Ingeval van twijfel over de echtheid van de bon, indien de bon besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is moet onverwijld een bestuurslid van Unizo Erpe-Mere worden gecontacteerd. Indien de deelnemer verzaakt deze procedure te volgen, zullen niet-originele Kadobonnen niet worden terugbetaald.
 • Het inruilpunt moet bij aanvaarding de Kadobon controleren op zijn geldigheid. Bij twijfel moet één van de drie afgiftepunten van Unizo Erpe-Mere (zie verder) gecontacteerd worden.
 • Bij ontvangst moet het inruilpunt een stempel, datum van ontvangst en handtekening zetten op de achterzijde van de Kadobon, zodat deze niet ontvreemd of herbruikt kan worden.
 • De Kadobonnen moeten het hele jaar door ontvangen worden voor alle aangeboden artikelen, dus ook tijdens de solden- en eindejaarsperiode.
 • De Kadobon is niet inruilbaar voor geld, er wordt dus ook geen geld op teruggeven.
 • Elke Kadobon kan in een inruilpunt afgegeven worden tot maximaal één jaar na de uitgiftedatum.
4. Wat met ontvangen Kadobonnen Erpe-Mere
 • Het inruilpunt moet de ontvangen Kadobonnen inruilen bij een van volgende afgiftepunten:
  • Argenta, Dorent 5 bus 1, 9420 Burst, 053 70 82 94
  • ’t Strijkatelier, Gentsesteenweg 253, 9420 Erpe, 053 28 06 08
  • Argenta, Bosstraat 16, 9420 Mere, 053 84 01 40
 • De Kadobon moet in het afgiftepunt aangeboden worden uiterlijk 15 maanden na de uitgiftedatum vermeld op de bon. Na deze datum zijn de bonnen niet meer geldig en worden ze niet meer terugbetaald.
 • Elke ontvangen Kadobon moet afgestempeld, gedateerd en ondertekend worden door de deelnemer.
 • Voor de inlevering van de Kadobonnen vult de deelnemer een afgifteborderel van Unizo Erpe-Mere in. Op deze formulieren zullen alle Kadobonnen vermeld worden met hun unieke nummer, uitgiftedatum en waarde van de bon. Enkel de door Unizo Erpe-Mere verstrekte afgifteborderellen die volledig zijn ingevuld worden aanvaard.
 • De afgifteborderellen en de ontvangen Kadobonnen worden in één van de vermelde afgiftepunten afgeleverd enkel in de eerste week van de maand. De verantwoordelijke van Unizo Erpe-Mere zal de afgifteborderel in ontvangst nemen en controleren op volledigheid. Na deze controle wordt de borderel ondertekend door de deelnemer en Unizo Erpe-Mere.
 • De terugstorting gebeurt, zonder kosten, voor het einde van de maand van afgifte van de borderel.
5. Wijzigingen aan het reglement
 • De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie is steeds te vinden op de website www.unizo.be/erpe-mere.
 • Het concept van de Kadobon Erpe-Mere wordt jaarlijks geëvalueerd. De vzw Unizo Erpe-Mere kan onafhankelijk na elke evaluatie de noodzakelijke wijzigingen aan het concept doorvoeren.
6. Uitsluiting
 • Ingeval van schending van de bepalingen opgenomen in dit reglement kan de deelnemer worden uitgesloten.